09/08/2022 17:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị điệt Tá
示侄佐

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 23:33

 

Nguyên tác

多病秋風落,
君來慰眼前。
自聞茅屋趣,
只想竹林眠。
滿穀山雲起,
侵籬澗水懸。
嗣宗諸子侄,
早覺仲容賢。

Phiên âm

Đa bệnh thu phong lạc,
Quân lai uỷ nhãn tiền.
Tự văn mao ốc thú,
Chỉ tưởng trúc lâm miên.
Mãn cốc sn vân khởi,
Xâm ly giản thuỷ huyền.
Tự tông chư tử điệt,
Tảo giác Trọng Dung[1] hiền.

Dịch nghĩa

Lắm bệnh lại gặp gió thu thổi tới,
Cháu tới, trước mắt thấy an ủi phần nào.
Từ lúc nghe nói cảnh nhà lá yên vui,
Thì cứ nghĩ rằng ngủ ngay trong rừng trúc.
Đầy hang mây núi bốc,
Nước thác tuôn sát với hàng rào.
Bọn cháu là người nối dõi dòng họ,
Sớm nhận ra cái đức hiền như Trọng Dung.

Bản dịch của Phạm Doanh

Lắm bệnh, gió thu về,
Cháu tới, mặt mừng rỡ.
Lúc nghe vui nhà tranh,
Cứ tưởng rừng trúc ngủ.
Đầy hang mây núi trùm,
Nước thác lấn bờ dậu.
Cháu là kẻ nối dòng,
Hiền Trọng Dung sớm tỏ.
(Năm 759)

Lời dẫn: "Tá thảo đường tại Đông Kha cốc. Tá xuất Tương Dương phòng. Thị ngự sử Vĩ chi tử. Quan đại lý chính" 佐草堂在東柯谷。佐出襄陽房。侍御史暐之子。官大理正 (Nhà lá của Tá ở hang Đông Kha. Tá thuộc phòng Tương Dương của họ Đỗ. Là con của thị ngự sử Vĩ. Làm quan tới chức đại lý chính).

[1] Tự của Nguyễn Hàm 阮咸, một danh sĩ đời Tấn, là cháu của Nguyễn Tịch 阮籍 một trong bảy người hiền rừng trúc. Hai chú cháu cùng nổi danh, gọi là "đại tiểu Nguyễn". Sau này khi nói Nguyễn Hàm, tức có ý chỉ người cháu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thị điệt Tá