03/12/2021 22:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung tiền tảo xuân
宮前早春

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2008 22:02

 

Nguyên tác

酒幔高樓一百家,
官前楊柳寺前花。
內園分得溫湯水,
二月中旬已進瓜。

Phiên âm

Tửu mạn[1] cao lâu nhất bách gia,
Quan tiền dương liễu tự tiền hoa.
Nội viên[2] phân đắc Ôn Thang[3] thuỷ,
Nhị nguyệt trung tuần dĩ tiến qua.

Dịch nghĩa

Cờ rượu, lầu cao một trăm nhà,
Dương liễu trước phủ quan, hoa trước chùa.
Trong nội viên chia dòng Ôn Thang,
Trung tuần tháng hai đã tiến dưa.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cờ rượu lầu cao một dãy nhà,
Cửa quan dương liễu, cửa chùa hoa.
Nội viên phân tách dòng Ôn thuỷ,
Giữa tiết tháng hai đã tiến dưa.
[1] Còn gọi là tửu kỳ. Xưa trước quán rượu thường treo một lá cờ làm dấu.
[2] Tức vườn trong cung Hoa Thanh, ở đây trồng dưa và rau, tuỳ thời dâng tiến.
[3] Tức Ôn Tuyền, suối trong cung Hoa Thanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Cung tiền tảo xuân