07/08/2020 18:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin đừng

Tác giả: Thuý Bắc - Nguyễn Thị Thuý Bắc

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2015 11:04

 

Đã thành kỷ niệm rồi
Xin đừng về gặp gỡ
Gặp làm chi dang dở
Cuộc đời còn dài đâu!

Đã thành kỷ niệm rồi
Xin đừng là day cứa
Hãy nhận làm hai nửa
Hai phía đời cô đơn
Nguồn: Thuý Bắc, Đau cùng ngọn lửa (thơ), NXB Hội nhà văn, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thuý Bắc » Xin đừng