16/08/2020 01:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giàu sang lắm kẻ đón chào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2016 10:22

 

Giàu sang lắm kẻ đón chào,
Khó khăn dẫu có kêu gào ai thương.
Có thân trước phải liệu đường,
Làm trai chí ở bốn phương mới là.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giàu sang lắm kẻ đón chào