29/06/2022 06:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm Hứa sơn nhân đình tử
尋許山人亭子

Tác giả: Hề Giả - 奚賈

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/09/2008 22:08

 

Nguyên tác

桃源若遠近,
漁子棹輕舟。
川路行難盡,
人家到漸幽。
山禽拂席起,
溪水入庭流。
君是何年隱,
如今成白頭。

Phiên âm

Đào Nguyên nhược viễn cận,
Ngư tử trạo khinh chu.
Xuyên lộ hành nan tận,
Nhân gia đáo tiệm u.
Sơn cầm phất tịch khởi,
Khê thuỷ nhập đình lưu.
Quân thị hà niên ẩn,
Như kim thành bạch đầu.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đào Nguyên xa lại gần
Chèo nhẹ thuyền ngư nhân
Đường nước vòng xa hút
Nhà người, đến tối câm[1]
Chim rừng tung khỏi chiếu
Nước suối chảy vào sân
Ông đã bao lâu ẩn
Mà nay tóc trắng ngần?
[1] Tối mịt (tiếng miền Nam).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hề Giả » Tầm Hứa sơn nhân đình tử