04/12/2021 01:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn thôn
山村

Tác giả: Vũ Cố - 娬故

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2013 14:42

 

Nguyên tác

茅屋泥蓬三五家,
春茶初出是歡多。
醉支村女呆茶去,
至點庭前一樹花。

Phiên âm

Mao ốc nê bồng tam ngũ gia,
Xuân trà sơ xuất thị hoan đa.
Tuý chi thôn nữ ngai trà khứ,
Chí điểm đình tiền nhất thụ hoa.

Dịch nghĩa

Chỉ có dăm ba mái lều tranh vách đất
Thế mà chè trổ búp xuân nhiều nhìn rất vui
Thấy người thôn nữ hai tay sững sờ vin cành nhẹ hái
Trông như bông hoa vừa chớm nở trước sân nhà

Bản dịch của Trần Tuấn Đạt

Lều tranh vách đất có dăm nhà
Rộ búp chè xuân vui ý ta
Thôn nữ sững sờ vin nhẹ hái
Trước sân chớm nở một bông hoa
Bài thơ do ông Nguyễn Văn Dáng, ban khánh tiết đình Phượng Tường, Thanh Thuỷ cung cấp.

Nguồn: Vũ Cố đại vương, Trần Tuấn Đạt, NXB Lao động, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cố » Sơn thôn