22/05/2024 03:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Giám hựu xuất hoạ ưng thập nhị phiến
楊監又出畫鷹十二扇

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2015 10:31

 

Nguyên tác

近時馮紹正,
能畫鷙鳥樣。
明公出此圖,
無乃傳其狀。
殊姿各獨立,
清絕心有向。
疾禁千里馬,
氣敵萬人將。
憶昔驪山宮,
冬移含元仗。
天寒大羽獵,
此物神俱王。
當時無凡材,
百中皆用壯。
粉墨形似間,
識者一惆悵。
干戈少暇日,
真骨老崖嶂。
為君除狡兔,
會是翻韝上。

Phiên âm

Cận thì Phùng Thiệu Chính,
Năng hoạ chí điểu dạng.
Minh công xuất thử đồ,
Vô nãi truyền kỳ trạng.
Thù tư các độc lập,
Thanh tuyệt tâm hữu hướng.
Tật cấm thiên lý mã,
Khí địch vạn nhân tướng.
Ức tích Ly sơn cung,
Đông di Hàm nguyên trượng.
Thiên hàn đại vũ lạp,
Thử vật thần câu vương.
Đương thì vô phàm tài,
Bách trúng giai dụng tráng.
Phấn mặc hình tự gian,
Thức giả nhất trù trướng.
Can qua thiểu hạ nhật,
Chân cốt lão nhai chướng.
Vị quân trừ giảo thố,
Hội thị phiên câu thượng.

Dịch nghĩa

Gần đây có Phùng Thiệu Chính,
Có thể vẽ hình chim dữ.
Ông họ Dương trưng ra bản vẽ này,
Rõ ràng là hình nó đó.
Mỗi thứ có một vẻ riêng,
Lòng ngóng về cái rất trong sáng.
Nhanh sánh được với ngựa ngàn dặm,
Sức chống lại với vạn người.
Nhớ xưa ở cung Ly Sơn,
Mùa đông rời dụng cụ lễ nghi khỏi cung Hàm Nguyên.
Trời lạnh, cuộc săn bắn lớn bằng cung tên,
Cái vật này là của quí riêng vua.
Vào lúc đó đầy những tay tài giỏi khác thường,
Trăm phát trúng đều dùng đến sức mạnh.
Trang sức làm dáng hình nổi bật,
Người hiểu ra rất lấy làm buồn.
Loạn lạc nên ít ngày thảnh thơi,
Xương thật già nơi vùng núi ngăn.
Vì nhà vua mà trừ loài thỏ lém,
Có làm được như thế mới bay đậu trên cánh tay người đi săn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Phùng Thiệu Chính, gần đây,
Thích vẽ loại chim dữ.
Ngài trưng hình này ra,
Đúng là cái nói đó.
Nó có một vẻ riêng,
Rất trong, lòng ngưỡng mộ.
Nhanh như ngựa đường dài,
Vẻ hệt giống tướng võ.
Cung Ly Sơn, nhớ xưa,
Đồ Hàm Nguyên đông chở.
Vật này theo bên vua,
Trời lạnh, cuộc săn mở.
Lúc đó tài khác thường,
Trăm trúng, khoẻ mà có.
Nhờ mực nổi lên hình,
Kẻ biết thường trăn trở.
Loạn lạc ít ngày yên,
Xương già núi đồi ủ.
Bay lên đậu trên tay,
Vì vua trừ được thỏ.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Dương Giám hựu xuất hoạ ưng thập nhị phiến