16/08/2022 11:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái linh 2
采苓 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:51

 

Nguyên tác

采苦采苦,
首陽之下。
人之為言,
茍亦無與。
舍旃舍旃。
茍亦無然。
人之為言,
胡得焉!

Phiên âm

Thái khổ, thái khổ,
Thủ Dương chi hộ (hạ).
Nhân chi vi nghiên (ngôn),
Cẩu diệc vô dữ.
Xả chiên xả chiên,
Cẩu diệc vô nhiên.
Nhân vi chi nghiên (ngôn),
Hồ đắc yên ?

Dịch nghĩa

Hái rau đắng, hái rau đắng,
Thì đến dưới núi Thủ Dương mà hái.
Người ta nói như thế,
Cũng chớ cho là được.
Hãy bỏ qua lời nói ấy, hãy bỏ qua lời nói ấy.
Cũng chớ cho là phải.
Thì người tạo ra lời nói ấy,
Làm sao được kết quả gì ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hái tìm rau đắng hỡi người,
"Dưới chân núi Thủ Dương thời có ngay".
Có người đã nói thế này.
Chớ cho là được lắng tai tin vào.
Chớ nghe hãy gạt bỏ mau,
Chớ cho là phải, chờ sau xét lời.
Phao đồn bịa đặt những người
Tạo thành kết quả gì rồi được chăng ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

khổ: rau đắng, mọc ở ruộng núi và trong ao đầm, được sương thì ngọt, giòn, ngon.
dữ: cho được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái linh 2