19/01/2021 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lá người

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 19/01/2019 08:56

 

Ngửa bàn tay,
Úp bàn tay
Mới hay mình chiếc lá
Lá ra đời lá lại héo khô

Lá ngày nao vươn vai hiên ngang ngang dọc
Bây giờ - nấm mộ chốn hoang vu

Còn xanh hơn thua quỷ quyệt
Để rồi bay về cội cát bụi này
Tiếp tục đời người tiếp tục phút chao bay

Ai ơi, giữa thế giới phàm trần!
Lòng tham như thế; thuốc tử thần gọi mau
Ôi, yêu thương có khi nào là thiếu
Sao một lần ta chưa chịu tha thứ cho nhau?
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Lá người