29/10/2020 21:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chẳng làm người bảo rằng ươn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 22:54

 

Chẳng làm người bảo rằng ươn,
Làm thì xương sống, xương sườn phơi ra.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chẳng làm người bảo rằng ươn