30/09/2023 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng phòng giang tốt kỳ 1
贈防江卒其一

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2018 13:15

 

Nguyên tác

陌上行人甲在身,
營中少婦淚痕新。
邊城柳色連天碧,
何必家山始有春。

Phiên âm

Mạch thượng hành nhân giáp tại thân,
Doanh trung thiếu phụ lệ ngân tân.
Biên thành liễu sắc liên thiên bích,
Hà tất gia sơn thuỷ hữu xuân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người đi mặc giáp trên đường,
Lệ hoen thiếu phụ giữa phường trung quân.
Liền trời liễu biếc biên thành,
Nhà nhà thời chiến chẳng đành hưởng xuân.
Chùm thơ này nói về quân lính Nam Tống được triều đình phái đến vùng sông Hoài lập phòng tuyến giữ bờ sông chống Mông Cổ đang từ phía bắc tràn xuống. Lưu Khắc Trang có đến đây thấy vậy nên làm thơ, tả cảnh cực khổ chết chóc của lính, trong khi triều đình, quan lại vẫn ăn chơi bất cần, danh tướng được cho là giống Lý Mục, Liêm Pha, thời bình trong cung cấm hưởng thụ, khi có chiến tranh e ngại không dám ra tiền tuyến.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Tặng phòng giang tốt kỳ 1