25/06/2024 13:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh hoài cổ tích kỳ 2 - Tống Ngọc gia
詠懷古跡其二-宋玉家

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 17:57

 

Nguyên tác

搖落深知宋玉悲,
風流儒雅亦吾師。
悵望千秋一灑淚,
蕭條異代不同時。
江山故宅空文藻,
雲雨荒臺豈夢思。
最是楚宮俱泯滅,
舟人指點到今疑。

Phiên âm

Dao lạc thâm tri Tống Ngọc bi,
Phong lưu nho nhã diệc ngô sư.
Trướng vọng thiên thu nhất sái lệ,
Tiêu điều dị đại bất đồng thì.
Giang sơn cố trạch không văn tảo,
Vân vũ hoang đài[1] khởi mộng tư.
Tối thị Sở cung[2] câu dẫn diệt,
Chu nhân chỉ điểm đáo kim nghi.

Dịch nghĩa

Lá dao động rớt xuống, hiểu rõ nỗi bi thương của Tống Ngọc
Con người phong lưu nho nhã đáng bậc thầy của tôi
Buồn bã nhớ đến ngàn năm trước, nhỏ hàng lệ
Hai bên tuy khác thời khác thế mà tiêu điều như nhau
Giang sơn còn đó, nhà cũ đã tàn phá văn chương còn lưu lại
Mây mưa trên đài hoang ấy há chỉ là giấc mộng
Cảm thán nhất là cung điện nước Sở đều ra bùn cả
Đến nay người đi thuyền qua đó còn chỉ trỏ nghi nơi này nơi nọ

Bản dịch của Chi Điền

Lá rụng cảm thông sầu Tống Ngọc
Phong lưu nho nhã bậc thầy tôi
Ngàn thu tưởng vọng châu tầm tả
Nay cũng tiêu điều dẫu khác thời
Nhà cũ núi sông buồn vắng vẻ
Mộng suy văn vũ cảnh hoang đài
Thương thay tận diệt cùng vua Sở
Thuyền chủ còn ngờ dấu vết sai
(Năm 766)

Tống Ngọc người nước Sở thời Chiến Quốc, đệ tử của Khuất Nguyên, bởi thương tiếc thầy bị sàm tấu, làm Cửu biện tỏ lòng bi ai.

[1] Bài Cao đường phú của Tống Ngọc có lời rằng: “Triêu vi hành vân, mộ vi hành vũ, triêu triêu mộ mộ Dương Đài chi hạ” (sáng làm mây, tối làm mưa, sớm tối ở dưới Đương Đài).
[2] Cung nước Sở, ở phía tây huyện Vu Sơn, trong thành cổ Dương Đài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vịnh hoài cổ tích kỳ 2 - Tống Ngọc gia