10/08/2022 05:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầm ca
琴歌

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 10/07/2014 12:12

 

Nguyên tác

琴調秋些,
胡風繞雪。
峽泉聲嚥,
佳人愁些。

Phiên âm

Cầm điệu thu ta,
Hồ phong nhiễu tuyết.
Giáp tuyền thanh yến,
Giai nhân sầu ta.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Đàn ca giai điệu thu
Hồ phong phủ đầy tuyết
Nước réo qua suổi hẹp
Người đẹp vương chút sầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Cầm ca