08/08/2020 11:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Trương Bất Dĩ
贈張不已

Tác giả: Trần Hiến Chương - 陳獻章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/02/2019 20:34

 

Nguyên tác

不已心期不已知,
明年八月戰秋闈。
摩天氣吐三千丈,
蟾闕高扳第一枝。

Phiên âm

Bất Dĩ tâm kỳ Bất Dĩ tri,
Minh niên bát nguyệt chiến thu vi[1].
Ma thiên khí thổ tam thiên trượng,
Thiềm khuyết cao ban đệ nhất chi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tâm tình Bất Dĩ tự tỏ tường,
Sang năm tháng tám quyết thi hương.
Chạm trời nhả khí ba nghìn trượng,
Cành quế cung trăng bẻ chẳng nhường.
[1] Kỳ thi mùa thu, tức kỳ thi hương ngày xưa được tỉnh thành địa phương tổ chức vào tháng 8 âm lịch mỗi 3 năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hiến Chương » Tặng Trương Bất Dĩ