19/06/2024 08:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 10
馬益之邀陳子山應奉秦景容縣尹江上看花二公作竹枝歌予亦作數首其十

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 14:06

 

Nguyên tác

日日花前金叵羅,
百年能得幾經過。
花開花謝人還老,
狂客狂吟莫厭多。

Phiên âm

Nhật nhật hoa tiền kim phả la[1],
Bách niên năng đắc kỷ kinh qua.
Hoa khai hoa tạ nhân hoàn lão,
Cuồng khách cuồng ngâm mạc yếm đa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngày ngày trước trăm hoa nâng rượu
Cõi trăm năm được vậy là bao
Hoa khai hoa rụng, người già
Khách cuồng ngâm mãi cuồng ca, đừng buồn
[1] Đồ đựng rượu chế bằng kim loại, nói chung chỉ rượu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 10