24/06/2021 18:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (22)
Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (22)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2018 08:11

 

Nguyên tác

Did ye not hear it? -- No; ‘twas but the wind
Or the car rattling o’er the stony street;
On with the dance! let joy be unconfined;
No sleep till morn, when Youth and Pleasure meet
To chase the glowing Hours with flying feet --
But, hark! -- that heavy sound breaks in once more
As if the clouds its echo would repeat;
And nearer, clearer, deadlier than before!
Arm! Arm! it is -- it is -- the cannon’s opening roar!

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Anh chẳng nghe sao? - Có thể là tiếng gió
Hay tiếng xe lăn rầm rộ trên đường
Cuộc vũ, tiếp đi - đừng chặn buổi vui chung
Đừng ngủ đến ngày mai khi Tuổi trẻ
Gặp Lạc thú rồi cùng nhau xua đuổi
Những Thời khắc lung linh có cánh mọc ở chân
Nhưng, nào! Cái tiếng kia lần nữa vang rền
Như mây cũng chuyền đi luôn nối tiếp
Nghe gần hơn, rõ hơn, hãi hùng hơn trước
Tiến quân đi! Đây là tiếng súng gào!
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (22)