08/08/2020 10:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã thương thì thương cho chắc

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 14:01

 

Đã thương thì thương cho chắc,
Đã trục trặc thì trục trặc cho luôn.
Đừng như con thỏ đứng đầu truông,
Khi vui thì giỡn bóng khi buồn thì bỏ di.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đã thương thì thương cho chắc