04/07/2022 00:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiên phát thảo
仙髮草

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2020 19:04

 

Nguyên tác

何時仙跡到池塘,
一髮留名萬古芳。
掃地莖莖藍讓翠,
簪花點點桂紛香。
櫛風不為秋冬改,
沐雨依然歲月長。
最愛年年春色好,
柳眉桃臉助嬌妝。

Phiên âm

Hà thời tiên tích đáo trì đường,
Nhất phát lưu danh vạn cổ phương.
Tảo địa hành hành lam nhượng thuý,
Trâm hoa điểm điểm quế phân hương.
Trất phong bất vị thu đông cải,
Mộc vũ y nhiên tuế nguyệt trường.
Tối ái niên niên xuân sắc hảo,
Liễu mi đào kiểm trợ kiều trang.

Dịch nghĩa

Vết tích tiên xuống bờ ao bao giờ thế?
Mà một sợi tóc còn thơm, tiếng đến muôn đời.
Xum xuê lá quét đất, xanh đến chàm còn kém vẻ,
Lấm chấm hoa cài, thơm như quế được chia hương.
Gội gió, không hề thay đổi khi thu đông lạnh lẽo,
Tắm mưa vẫn cùng năm tháng lâu dài.
Đáng yêu nhất là cứ mỗi năm mùa xuân tươi đẹp,
Má dào mày liễu lại giúp thêm vẻ yêu kiều.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Thuở nào in dấu tiên bờ nước?
Sợi tóc muôn đời để tiếng thơm.
Lá biếc xum xuê, chàm kém vẻ,
Hoa cài lấm chấm, quế chia hương.
Còn đây, gội gió thu đông lạnh,
Vẫn đó, tắm mưa năm tháng trường.
Yêu nhất mỗi khi xuân đẹp đến,
Má đào mày liễu, mấy yêu thương.
Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Tiên phát thảo