27/07/2021 16:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Trung kỳ 2
洛中其二

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:54

 

Nguyên tác

風吹柳帶搖晴綠,
蝶繞花枝戀暖香。
多把芳菲泛春酒,
直教愁色對愁腸。

Phiên âm

Phong xuy liễu đới dao tình lục,
Điệp nhiễu hoa chi luyến noãn hương.
Đa bả phương phi phiếm xuân tửu,
Trực giao sầu sắc đối sầu trường.

Bản dịch của mailang

Gió đưa liễu nẩy tạnh xanh màu,
Bướm lượn nhành hoa hương ấm trao.
Tươi rói rượu xuân nâng chén mãi,
Sắc sầu như đã thấm lòng sầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Lạc Trung kỳ 2