18/05/2024 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhập lung tiền
入籠錢

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 22:51

 

Nguyên tác

初來要納入籠錢,
至少仍須五十元。
倘你無錢不能納,
你將步步碰麻煩。

Phiên âm

Sơ lai yếu nạp nhập lung tiền,
Chí thiểu nhưng tu ngũ thập nguyên;
Thảng nhĩ vô tiền bất năng nạp,
Nhĩ tương bộ bộ bính ma phiền.

Dịch nghĩa

Mới đến, phải nộp khoản tiền vào nhà lao,
ít nhất cũng năm mươi đồng;
Nếu anh không có tiền, không nộp được,
Mỗi bước đi anh sẽ gặp chuyện rắc rối.

Bản dịch của Nam Trân

Mới đến nhà giam phải nộp tiền,
Lệ thường ít nhất năm mươi "nguyên"!
Nếu anh không có tiền đem nộp,
Mỗi bước anh đi, một bước phiền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Nhập lung tiền