25/09/2023 13:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

08

Tác giả: Eduardas Mieželaitis

Nước: Litva
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2008 08:08

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Anh không cần các nhận xét ngành y,
Rằng máu anh đang thế này, thế nọ.
Hỡi thiên thần của anh, anh biết rõ
Rằng trong anh tim và thận đau gì;

Rằng thần chết đã từ lâu kiên nhẫn
Như bà già khóc mướn mặc đồ đen,
Chờ bắt anh, nhưng anh chẳng yếu hèn,
Anh diễu cợt cái trò chơi của hắn.

Nhưng còn em, em thì sao? Thờ ơ
Ðể mặc anh cho thần chết hàng giờ
Tra tấn anh bằng cái đau như vậy?

Theo ngành y, anh sẽ bỏ đời này
Như lẽ thường của sống chết xưa nay...
Hay còn bởi một lý do nào đấy?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Eduardas Mieželaitis » 08