29/09/2020 19:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm khuya nguyệt lặn sao dời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 14:14

 

Đêm khuya nguyệt lặn sao dời,
Chân trong guốc cửi thương người dày sương.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm khuya nguyệt lặn sao dời