19/08/2022 23:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 36
首36

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2021 13:03

 

Nguyên tác

片月白如銀,
浮空色色新。
杯中含桂影,
醉後汗年聞。
相對一樽酒,
相着千里身。
旅懷雖老草,
佳與動詩神。

Phiên âm

Phiến nguyệt bạch như ngân,
Phù không sắc sắc tân.
Bôi trung hàm quế ảnh,
Tuý hậu hãn niên văn.
Tương đối nhất tôn tửu,
Tương trước thiên lý thân.
Lữ hoài tuy lão thảo,
Giai dữ động thi thần.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Một tấm trăng treo sắc trắng ngần,
Thêm cho thế giới vẻ thanh tân.
Trong chén bóng in cây ngọc quế,
Khi say thơm đẵm cả toàn thân.
Cùng nhìn nhau ở ngoài nghìn dặm,
Cùng chuốc nhau nên cạn một tuần.
Này cuộc lữ hoài tuy lão thảo,
Mà giai hứng cũng động thi thần.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 36