26/10/2021 23:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thành kỳ quải húc
城旗掛旭

Tác giả: Đỗ Lệnh Do - 杜令由

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/07/2019 20:28

 

Nguyên tác

建作工夫代代機,
五門樓外望巍巍。
高標百丈擎天住,
直指重霄拥日輝。
進覲開時風正拂,
擺朝卷處露初晞。
億年瞻仰無穷頌,
不息揚光不拔旗。

Phiên âm

Kiến tác công phu đại đại ky,
Ngũ môn lâu ngoại vọng nguy nguy.
Cao tiêu bách trượng kình thiên trụ,
Trực chỉ trùng tiêu ủng nhật huy.
Tiến cận khai thời phong chính phất,
Bãi triều quyện xứ lộ sơ hy.
Ức niên chiêm ngưỡng vô cùng tụng,
Bất tức dương quang bất bạt kỳ.

Dịch nghĩa

Xây dựng mất nhiều công sức, đời đời mở mang,
Ở ngoài lầu Ngũ Môn nhìn thấy lồng lộng.
Cao hơn trăm trượng như cột chọc trời xanh,
Trỏ thẳng tầng mây đỡ lấy mặt trời.
Khi các quan vào chầu cờ bay trước gió,
Lúc bãi triều cuộn lại đã có sương rơi.
Ngàn năm chiêm ngưỡng không ngớt lời tán tụng,
Lá cờ vững chãi không ngừng toả sáng.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Công việc muôn năm, nghĩa đủ đầy
Nguy nga ngoài cửa ngũ môn đây
Chống trời trăm trượng uy nghi dựng
Đón nắng một vùng chót vót xây
Sáng đến cổng chầu đang gió thổi
Chiều về nơi cuốn hết sương bay
Ngàn thu chiêm ngưỡng bao ca tụng
Phấp phới cờ treo suốt tháng ngày
Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Lệnh Do » Thành kỳ quải húc