29/09/2022 09:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam xuân
江南春

Tác giả: Lý Ước - 李約

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/07/2014 15:46

 

Nguyên tác

池塘春暖水紋開,
堤柳垂絲間野梅。
江上年年芳意早,
蓬瀛春色逐潮來。

Phiên âm

Trì đường xuân noãn thuỷ văn khai,
Đê liễu thuỳ ty gián dã mai.
Giang thượng niên niên phương ý tảo,
Bồng Doanh[1] xuân sắc trục triều lai.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Nước lăn tăn ngoài ao mùa xuân ấm
Mai trên đồng tơ liễu rủ bờ đê
Xuân đến sớm năm năm trên sông rạch
Theo nước triều cảnh sắc tự Bồng Lai
[1] Bồng Lai và Doanh Châu, chỉ cảnh tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ước » Giang Nam xuân