16/05/2021 07:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu đối Tết: Thiên hạ xác rồi - Nhân tình trắng thế

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/10/2020 00:01

 

Thiên hạ xác rồi còn đốt pháo;
Nhân tình trắng thế lại bôi vôi.
Tục lệ đốt pháo, rắc vôi bột trước nhà thành hình cánh cung, nỏ, giáo... để trừ ma quỉ. Ở đây còn có ý: đã nghèo xác xơ rồi còn đốt pháo cho xác thêm, lòng người đã bạc lại còn bôi vôi cho bạc thêm.

Nguồn:
1. Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
2. Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Câu đối Tết: Thiên hạ xác rồi - Nhân tình trắng thế