18/09/2021 21:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 107
Poem 107

Tác giả: Stephen Crane

Nước: Mỹ
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 14/07/2007 23:12

 

Nguyên tác

Tell me why, behind thee,
I see always the shadow of another lover?
Is it real
Or is this the thrice-damned memory of a better
happiness?
Plague on him if he be dead
Plague on him if he be alive
A swinish numbskull
To intrude his shade
Always between me and my peace

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Em yêu, tại vì sao sau lưng em
Anh luôn thấy chiếc bóng người tình ngày trước?
Chẳng lẽ điều này có thực
Hay đấy là kí ức đáng nguyền rủa gấp ba
Của hạnh phúc ngày qua?
Bệnh dịch cho hắn ta, nếu đã chết
Bệnh dịch cho hắn ta, nếu còn sống sót
Cái bị thịt
Bám vào chiếc bóng thường xuyên
Giữa anh và sự tĩnh lặng của anh!
Số thứ tự bài theo cuốn The Poems of Stephen Crane. A critical edition, Joseph Katz, New York, 1966.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Stephen Crane » Bài 107