22/09/2023 08:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu bất đắc Trương Kiều tiêu tức
久不得張喬消息

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/05/2014 15:37

 

Nguyên tác

天末去程孤,
沿淮復向吳。
亂離何處甚,
安穩到家無?
樹盡雲垂野,
檣稀月滿湖。
傷心遶村慮,
應少舊耕夫。

Phiên âm

Thiên mạt khứ trình cô,
Diên Hoài[1] phục hướng Ngô[2].
Loạn ly hà xứ thậm,
An ổn đáo gia vô?
Thụ tận vân thuỳ dã,
Tường hy nguyệt mãn hồ.
Thương tâm nhiễu thôn lự,
Ưng thiểu cựu canh phu.

Dịch nghĩa

Một mình ông ra đi về cuối trời,
Lại theo sông Hoài về đất Ngô.
Thời buổi loạn ly, chỗ nào giặc nhiều nhất?
Ông về tới nhà yên ổn không?
Nơi đây mây thấp phủ hết cây ngoài đồng nội,
Hiếm thấy một cánh buồm, trăng chiếu khắp hồ.
Đi vòng thôn xóm thấy mà thương tâm,
Vì thiếu vắng vài chú thợ cày quen.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hướng cuối trời một mình lèo lái
Theo sông Hoài về lại đất Ngô.
Loạn ly giặc giã đâu to?
Ông đi yên ổn tới nhà được không?
Đây mây thấp phủ cây đồng nội,
Hiếm thấy buồm, trăng rọi khắp hồ.
Đi vòng thôn xóm buồn so,
Thợ cày quen biết lính xa chưa về.
Trương Kiều là thi nhân đương thời, một trong nhóm mười người được đời gọi là "Phương lâm thập triết" trong đó có cả Trịnh Cốc.

[1] Sông bắt nguồn từ núi Đồng Bách, tỉnh Hà Nam, chảy hướng đông qua An Huy, Giang Tô, nhập vào hồ Hồng Trạch để ra biển.
[2] Tên nước thời Xuân Thu, nay là tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Cửu bất đắc Trương Kiều tiêu tức