30/01/2023 08:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Học dốt

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 27/04/2008 23:46

 

Mi nắng chạy đùa xanh liễu tốt
Cành già chim học dốt lời yêu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Học dốt