05/12/2020 03:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm sinh nhật

Tác giả: Cung Trầm Tưởng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 09/11/2005 00:35

 

Mơi rơi đêm lạnh Saigon
Mưa hay trời khóc đêm tròn tuổi tôi ?
Mưa hay trời cũng thế thôi
Đời nay biển lạnh, mưa bồi đất hoang.
Hồn tu kín xứ đa mang
Chóng hao tâm thể, sớm vàng lượng xuân
Niềm tin tay trắng cơ bần
Cuối hoàng hôn lịm bóng thần tượng xưa.
Đêm nay trời khóc trời mưa
Gió lùa ầm đục, trời đưa thu về
Trời hay thi khóc ủ ê ?
Cổ cao áo kín đi về buồn tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cung Trầm Tưởng » Đêm sinh nhật