22/01/2022 10:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trước bạn

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 08:43

 

Anh thắp nhang nơi mộ bạn ven rừng
Nhang bốc cháy như mặt người đối thoại
Câu hỏi nào của người nằm lại
Khiến anh về cúi mặt chẳng nhìn ai?
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Trước bạn