29/05/2024 22:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Tần Nga
憶秦娥

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2004 22:11

 

Nguyên tác

簫聲咽,
秦娥夢斷秦樓月。
秦樓月,
年年柳色,
灞陵傷別。
樂遊原上清秋節,
咸陽古道音塵絕。
音塵絕,
西風殘照,
漢家陵闕。

Phiên âm

Tiêu thanh yết,
Tần Nga[1] mộng đoạn Tần lâu nguyệt.
Tần lâu nguyệt,
Niên niên liễu sắc,
Bá Lăng[2] thương biệt.
Lạc Du nguyên[3] thượng thanh thu tiết,
Hàm Dương cổ đạo âm trần tuyệt.
Âm trần tuyệt,
Tây phong tàn chiếu,
Hán gia lăng khuyết[4].

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Tiêu vừa ngắt,
Tần Nga mộng đứt trăng Tần các.
Trăng Tần các,
Năm năm liễu sắc,
Bá Lăng buồn nhắc.
Lạc Du Nguyên tiết thu thanh thoát,
Hàm Dương lối cũ âm trần bặt.
Âm trần bặt,
Gió tây tàn chiếu,
Hán gia lăng thất.

(Năm 761)
Bồ Tát manỨc Tần Nga được coi là tổ của từ khúc.
[1] Con gái Tần Mục Công tên là Lộng Ngọc.
[2] Tức cầu Bá Lăng, xưa người Trường An thường tiễn hành nơi đó, nên đương thời gọi là Tiêu hồn kiều.
[3] Ở phía nam thành Trường An, xưa mùng 3 tháng 3 và mùng 9 tháng 9 người Trường An hay lên đó du ngoạn.
[4] Lăng là mộ phần của vua, khuyết là cửa ngoài cung điện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Ức Tần Nga