05/12/2022 02:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên đồng

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2006 17:55

 

Khen ai khéo vẽ sự lên đồng,
Một lúc lên ngay sáu bảy ông[1].
Sát quỉ, ông dùng thanh kiếm ...gỗ,
Ra oai, bà giắt cái ...khăn hồng.
Cô giương tay ấn, tan tành núi,
Cậu chỉ ngọn cờ cạn rốc sông.
Đồng giỏi sao đồng không giúp nước?
Hay là đồng sợ súng thần công?
[1] Một giá đồng do một vị thần linh nào đó nhập vào. Người lên đồng lần lượt “hầu” hàng chục giá (ông, bà, cô, cậu v.v...).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Lên đồng