06/06/2023 20:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương xoan, ngõ trúc

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/05/2021 06:34

 

Mươn mướt dải mưa phùn,
gội hoa xoan tím biếc.
lành lạnh gió đông về,
rải hương tràn ngõ trúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Hương xoan, ngõ trúc