27/09/2023 18:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bách chu 2
柏舟 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:50

 

Nguyên tác

我心匪鑒,
不可以茹。
亦有兄弟,
不可以據。
薄言往愬,
逢彼之怒。

Phiên âm

Ngã tâm phỉ giám,
Bất khả dĩ nhu.
Diệc hữu huynh đệ,
Bất khả dĩ cứ.
Bạc ngôn vãng tố,
Phùng bỉ chi mộ.

Dịch nghĩa

Lòng em đã không phải tấm gương để soi,
Cho nên không thể đo lường được mọi việc.
Tuy là em đã có anh em,
Nhưng không thể dựa vào mà làm trọng.
Cho nên hễ tỏ lòng cho biết
Thì trái lại sẽ gặp cơn giận dữ của người.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lòng ta chẳng phải tấm gương,
Cho nên chẳng thể đo lường xét xem.
Thân ta cũng có anh em,
Nhưng mà chẳng thể dám đem lòng nhờ.
Mấy lời nếu đến trình thưa,
Thì cơn thịnh nộ bất ngờ đến ngay.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

giám: cái kiếng, cái gương để soi.
nhu: đo để biết dài ngắn là bao nhiêu.
cứ: dựa vào.
tố: báo cho biết.

Cho rằng lòng ta đã chẳng phải tấm gương để soi, cho nên không thể đo lường được mọi vật. Tuy là ta đã anh em, lại không thể dựa vào mà làm trọng. Cho nên hễ đến tỏ lời báo cho biết, thì trái lại sẽ gặp cơn giận dữ của người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Bách chu 2