18/04/2024 06:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm ẩn giả Vi Cửu sơn nhân ư Đông Khê thảo đường
尋隱者韋九山人於東溪草堂

Tác giả: Chu Loan - 朱灣

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2008 05:02

 

Nguyên tác

尋得仙源訪隱淪,
漸來深處漸無塵。
初行竹裏唯通馬,
直到花間始見人。
四面雲山誰作主,
數家煙火自為鄰。
路傍樵客何須問,
朝市如今不是秦。

Phiên âm

Tầm đắc tiên nguyên phỏng ẩn luân,
Tiệm lai thâm xứ tiệm vô trần.
Sơ hành trúc lý duy thông mã,
Trực đáo hoa gian thuỷ kiến nhân.
Tứ diện vân sơn thuỳ tác chủ,
Sổ gia yên hoả tự vi lân.
Lộ bàng tiều khách hà tu vấn,
Triều thị[1] như kim bất thị Tần[2].

Dịch nghĩa

Tìm được dòng suối tiên, đến thăm nhà ẩn dật
Càng đi vào sâu càng thấy không vướng bụi trần
Mới đầu đi trong đám trúc chỉ có ngựa xuyên qua được
Mãi đến khi tới chỗ có hoa mới thấy có người
Bốn bề mây và núi, ai làm chủ ở đây
Vài ba ngôi nhà có lửa có khói để tự làm láng giềng
Khách tiều qua đường hà tất phải hỏi thăm
Triều đình, thành phố giờ đây, không còn có họ Tần ở đó

Bản dịch của Trần Trọng San

Tìm được nguồn tiên, thăm dật nhân
Dần sâu, dần hết bụi trần gian
Xuyên đường trúc đủ len chân ngựa
Vào khóm hoa mới thấy người nhàn
Mây núi bốn bề ai đó chủ?
Xóm giềng vài nóc khói nhà dân
Gã tều bên lộ cần chi hỏi
Triều chợ giờ đây chẳng họ Tần.
Đông Khê tức Uyển Khê, ở huyện Tuyên Thành, tỉnh An Huy ngày nay.

[1] Sử ký: "Tranh danh giá tất ư tại triều, tranh lợi giá tất ư tại thị" (Người tranh danh tất ở triều, người tranh lợi tất ở chợ).
[2] Chỉ bọn cầm quyền tàn bạo. "Đào hoa nguyên ký" của Đào Tiềm chép rằng: có một số người muốn thoát khỏi sự thống trị của triều Tần, lánh vào sinh sống trong động Đào Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Loan » Tầm ẩn giả Vi Cửu sơn nhân ư Đông Khê thảo đường