03/03/2021 22:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời gian 1

Tác giả: Nguyễn Trọng Tạo

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 19/01/2007 16:23

 

ngày bóc tờ lịch
gián vào đời tôi
ngày bóc đời tôi
ném vào đen đỏ

rồi thua xanh cỏ
rồi tóc trắng vôi
rồi thua ngọn gió
một trời rong chơi

vẫn bóc vẫn gián
vẫn đầy vẫn vơi
còn tôi cái lõi
ngày bóc luôn rồi

còn chi bóc nữa?
hãy bóc hồn tôi
tôi thành tờ lịch
bóc sang Luân hồi...
Nguyên đán Quí Dậu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Tạo » Thời gian 1