06/07/2022 23:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khê hành ngộ vũ dữ Liễu Trung Dung
谿行遇雨與柳中慵

Tác giả: Lý Đoan - 李端

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 25/10/2008 04:31

 

Nguyên tác

日落眾山昏,
蕭蕭暮雨繁。  
那堪兩處宿,
共聽一聲猿。

Phiên âm

Nhật lạc chúng sơn hôn,  
Tiêu tiêu mộ vũ phồn.
Na kham lưỡng xứ túc,
Cộng thính nhất thanh viên.

Dịch nghĩa

Tắt nắng,tất cả núi non mờ mịt
Trời u ám, mưa đêm tầm tả
Không nỡ trọ hai nơi
Cùng nghe một tiếng vượn

Bản dịch của Phụng Hà

Non mờ, tắt nắng chiều,
Mưa dồn đêm hắt hiu.
Trọ hai nơi không nỡ,
Chung nhà nghe vượn kêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đoan » Khê hành ngộ vũ dữ Liễu Trung Dung