08/12/2021 21:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giờ bạn nơi đâu, bạn cùng trung đoàn hỡi?
Где же вы теперь, друзья-однополчане?

Tác giả: Aleksey Fatianov - Алексей Фатьянов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2012 10:02

 

Nguyên tác

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои...
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?

Я хожу в хороший час заката
У тесовых новеньких ворот,
Может, к нам сюда знакомого солдата
Ветерок попутный занесёт?

Мы бы с ним припомнили, как жили,
Как теряли трудным вёрстам счёт.
За победу б мы по полной осушили,
За друзей добавили б ещё.

Если ты случайно неженатый,
Ты, дружок, нисколько не тужи:
Здесь у нас в районе, песнями богатом,
Девушки уж больно хороши.

Мы тебе колхозом дом построим,
Чтобы видно было по всему, -
Здесь живёт семья советского героя,
Грудью защищавшего страну.

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои...
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?

Bản dịch của Đăng Bẩy

Đêm tháng Năm, những đêm ngắn ngủi
Tiếng súng lặng đi, trận đánh xong rồi...
Giờ bạn nơi đâu, bạn cùng trung đoàn hỡi
Các bạn đường chiến đấu của tôi?

Trong ánh nắng chiều tôi đi tha thẩn
Trước cổng nhà gỗ còn sực mùi thơm
Rất có thể, người lính quen hiện đến
Gió ơi dẫn đường cho người bạn tôi mong

Ta sẽ cùng ôn những ngày đã sống
Những dặm đường khôn xiết gian truân
Vì chiến thắng hoàn toàn, chúng ta đi đã trọn
Vì bạn bầu còn dấn đi thêm

Nếu như... nhỡ bạn chưa có vợ
Thì bạn thân ơi, đừng tội chi buồn
Đây rất giàu bài ca, và trong huyện
Nhiều cô em xinh đến mê hồn

Nông trường chúng mình sẽ dựng nhà cho bạn
Để ai ai cũng biết: ở nơi này
Có một gia đình anh hùng Xô viết
Đã lấy ngực che Tổ quốc những ngày

Đêm tháng Năm, những đêm ngắn ngủi
Tiếng súng lặng đi, trận đánh xong rồi...
Giờ bạn nơi đâu, bạn cùng trung đoàn hỡi
Các bạn đường chiến đấu của tôi?
1945
Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch nhiều tác giả), NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksey Fatianov » Giờ bạn nơi đâu, bạn cùng trung đoàn hỡi?