28/11/2021 07:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Tương Âm kỳ 1
宿湘陰其一

Tác giả: Phan Huy Chú - 潘輝注

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/10/2014 15:10

 

Nguyên tác

山色微茫岸絕深,
煙波一櫂向湘陰。
客船暫泊孤城雨,
萬里江湖此夜心。

Phiên âm

Sơn sắc vi mang ngạn tuyệt thâm,
Yên ba nhất trạo hướng Tương Âm.
Khách thuyền tạm bạc cô thành vũ,
Vạn lý giang hồ thử dạ tâm.

Dịch nghĩa

Sắc núi mờ mờ. bờ sông tối sẫm
Trong màn khói sóng, thuyền đến Tương Âm
Tạm đỗ lại bên tòa thành trơ trọi
Giang hồ muôn dặm, đó là tâm tình ta đêm nay

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Mờ mờ sắc núi, tối tăm bờ,
Thuyền hướng Tương Âm khói sóng xô.
Cô độc thành mưa thuyền tạm trú
Hồn đêm nay ruổi vạn sông hồ.
Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), NXB Khoa học xã hội, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Chú » Túc Tương Âm kỳ 1