18/09/2021 01:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghìn năm bia đá - Trăm tuổi răng long

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/10/2020 23:26

 

Nghìn năm bia đá, bảng vàng, tiếc thay người ấy;
Trăm tuổi răng long, đầu bạc, khổ lắm con ôi!
Hai câu đối này Nguyễn Khuyến khóc con đã đỗ phó bảng qua đời.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931, tr. 50

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Nghìn năm bia đá - Trăm tuổi răng long