25/10/2021 14:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 20
20

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 03:06

 

Nguyên tác

荒海や   
佐渡によこたふ   
天河

Bản dịch của Nhật Chiêu

Ôi biển hoang vu
Ngân Hà vươn trải
Trên đảo Sado.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 20