19/04/2021 00:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý trung kiến Vi Chi cựu quyển hữu cảm
醉中見微之舊卷有感

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 19:58

 

Nguyên tác

今朝何事一沾襟,
檢得君詩醉後吟。
老淚交流風病眼,
春箋搖動酒杯心。
銀鉤塵覆年年暗,
玉樹泥埋日日深。
聞道墓松高一丈,
更無消息到如今。

Phiên âm

Kim triêu hà sự nhất triêm khâm,
Kiểm đắc quân thi túy hậu ngâm.
Lão lệ giao lưu phong bệnh nhãn,
Xuân tiên dao động tửu bôi tâm.
Ngân câu[1] trần phúc niên niên ám,
Ngọc thụ nê mai nhật nhật thâm.
Văn đạo mộ tùng cao nhất trượng,
Cánh vô tiêu tức đáo như câm.

Dịch nghĩa

Sáng nay không biết vì sao vạt áo thấm ướt
Sau khi uống say coi lại thơ của anh rồi ngâm lên
Lệ già nua cùng với gió làm đau mắt
Giấy hoa tiên (chép thơ anh) làm rung động lòng chén rượu
Móc bạc, bụi phủ mờ năm này qua năm khác
Cây ngọc, bùn chôn càng ngày càng sâu
Nghe nói cây tùng bên nấm mộ đã cao một trượng
Đến nay không còn thêm tin tức gì khác nữa.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Sáng nay vạt áo ướt dầm
Thơ anh, rượu chuốc say ngâm vang rền
Gió mờ mắt lệ, cay thêm
Giấy hoa tiên mở lòng bên chén sầu
Bao năm bụi phủ nét câu
Bùn chôn cây ngọc tầng sâu êm đềm
Mong anh giấc ngủ thật êm
Tùng nay hơn trượng bên thềm mộ hoang.
Vi Chi 微之: tên tự của Nguyên Chẩn 元稹, thường được thân hữu gọi là Nguyên Cửu. Nguyên Chẩn là bạn thân của Bạch Cư Dị, chết năm 831, trước Bạch Cư Dị (846).

[1] 鉤: nét móc trong chữ Nho (乙, 匕, 儿 v.v...)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tuý trung kiến Vi Chi cựu quyển hữu cảm