28/11/2022 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong (I)

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/04/2009 02:43

 

Nguyên tác

小苑華池爛漫通,
後門前檻思無窮。
宓妃腰細才勝露,
趙後身輕欲倚風。
紅壁寂寥崖蜜盡,
碧簷迢遞霧巢空。
青陵粉蜨休離恨,
長定相逢二月中。

Phiên âm

Tiểu uyển hoa trì lạn mạn thông,
Hậu môn tiền hạm tứ vô cùng.
Mật phi[1] yêu tế tài thắng lộ,
Triệu hậu[2] thân khinh dục ỷ phong.
Hồng bích tịch liêu nhai mật tận,
Bích thiềm điều đệ vụ sào không.
Thanh Lăng[3] phấn điệp hưu ly hận,
Trường định tương phùng nhị nguyệt trung.

Dịch nghĩa

Vườn nhỏ, ao tươi tốt, đâu đâu cũng có bóng bay tới lui,
Cửa sau, hiên trước, nơi nào ý tứ cũng khôn nguôi.
Mật phi eo nhỏ hơn hơi sương,
Hoàng hậu Triệu Phi Yến thân nhẹ nhàng như có thể tựa vào ngọn gió.
Khi trở về nơi tường hồng lặng lẽ, mật từ núi cao đã bị người lấy mất hết,
Dưới thềm xanh xa xôi, tổ bị phá sạch không.
Tại Thanh Lăng, bướm phấn đã nguôi mối hận chia lìa,
Lại hẹn sẽ về gặp lại khi tháng hai sang.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vườn nhỏ ao rờn, rợp bóng bay,
Cửa sau hiên trước ý khôn ngoai.
Mật phi eo nhỏ hơn sương thoảng,
Triệu hậu thân nhàn tựa gió lay.
Tường khuất mật thơm đà mất hết,
Mái xa tổ vắng cũng tan rồi.
Thanh Lăng bướm phấn thôi ly hận,
Lại hẹn trở về tiết tháng hai.
[1] Tương truyền là con gái vua Phục Hy 伏羲, chết đuối ở sông Lạc và làm thần sông Lạc. Tào Thực 曹植 có bài Lạc thần phú 洛神賦 ca ngợi vẻ đẹp của nàng.
[2] Tức Triệu Phi Yến 趙飛燕, hoàng hậu đời vua Hán Thành Đế, nổi tiếng xinh đẹp và múa hay.
[3] Tương truyền Hàn Bằng 韓憑 làm xá nhân cho Tống Khang Vương, có vợ họ Hà. Vua thấy nàng xinh đẹp nên ham muốn, sai Hàn Bằng đi xây đài Thanh Lăng. Họ Hà làm bài Ô Thước ca tỏ chí mình rồi thắt cổ tự vẫn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Phong (I)