21/01/2020 11:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chừa rượu

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2006 09:28

 

Những lúc say sưa cũng muốn chừa,
Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa.
Hay ưa nên nỗi không chừa được.
Chừa được nhưng mà cũng chẳng chừa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Chừa rượu