09/08/2022 23:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính ca “Thuỷ điệu” hữu cảm
聽歌水調有感

Tác giả: Trần Cơ - 陳基

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/08/2014 23:02

 

Nguyên tác

江流清復清,
江草接江亭。
何人歌水調,
餘韻入青冥。
歌者不知苦,
聽者有餘情。
坐令離別客,
白髮鏡中生。

Phiên âm

Giang lưu thanh phục thanh,
Giang thảo tiếp giang đình.
Hà nhân ca “Thuỷ điệu”,
Dư vận nhập thanh minh[1].
Ca giả bất tri khổ,
Thính giả hữu dư tình.
Toạ linh ly biệt khách,
Bạch phát kính trung sinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nước sông trong thật trong
Cỏ sông tiếp trường đình
Ai ca bài “Thuỷ điệu”
Âm thừa vút trời xanh
Người hát không biết khổ?
Kẻ nghe động tâm tình
Khách xa nhà cảm xúc
Trong gương tóc bạc sinh
[1] Trời xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Cơ » Thính ca “Thuỷ điệu” hữu cảm