29/05/2024 13:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Vân Môn chư sơn
登雲門諸山

Tác giả: Tông Thần - 宗臣

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2019 14:14

 

Nguyên tác

山頭白日雲英英,
千峰倒插千江明。
手把芙蓉步石壁,
蒼翠亂射猿鳥驚。
誰知雲外吹紫笙,
欲來不來空復情。
天風吹我佩簫瑟,
恍疑身在昆侖行。

Phiên âm

Sơn đầu bạch nhật vân anh anh,
Thiên phong đảo tháp thiên giang minh.
Thủ bả phù dung[1] bộ thạch bích,
Thương thuý loạn xạ[2] viên điểu kinh.
Thuỳ tri vân ngoại xuy tử sinh[3],
Dục lai bất lai không phục tình.
Thiên phong xuy ngã bội tiêu sắt,
Hoảng nghi thân tại Côn Lôn hành.

Dịch nghĩa

Trời nắng mây toả trên đầu núi
Bóng nghìn đỉnh núi in ngược sáng nghìn sông
Tay chống gậy phù dung leo lên vách đá
Màu biếc xanh cứ rối tung vượn chim sợ
Ai biết thổi khúc nhạc tử sinh giữa mây trời này
Muốn lên lại không lên, không phải với tình
Gió trời thổi vào sáo đàn ta đeo
Ngỡ ngàng thân bước ở Côn Lôn

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mặt trời chiếu đầu non mây toả
Ngược nhìn non bóng đổ sáng sông
Bước lên tay chống phù dung
Biếc xanh rối loạn vượn hoàng chim kinh
Ngoài mây thổi tử sinh ai biết
Lên lại thôi tình thật khó sao
Sáo đàn đeo gió thổi kêu
Lâng lâng lại ngỡ mình trèo Côn Lôn
Núi Vân Môn nay ở phía nam thành phố Thiệu Hưng, Chiết Giang, cũng gọi là Đông Sơn, trên có chùa Vân Môn.

[1] Tên một loại cây, còn gọi là mộc liên.
[2] Chỉ cành lá cây đung đưa trong gió núi.
[3] Khúc nhạc của Hoàng Đế có Vân Môn, nói đức như mây, đủ mọi thứ. Tác giả lên núi Vân Môn nên nghĩ đến nhạc Vân Môn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Thần » Đăng Vân Môn chư sơn