28/06/2022 19:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú Yên quan xá trung thu
富安官舍中秋

Tác giả: Nguyễn Văn Lý

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2014 09:44

 

Nguyên tác

共云秋月好,
豈知金氣寒。
嫦娥容易事,
歲歲待相看。

Phiên âm

Cộng vân thu nguyệt hảo,
Khởi tri kim khí hàn.
Thường Nga dung dị sự,
Tuế tuế đãi tương khan.

Dịch nghĩa

Ai cũng đều nói trăng mùa thu rất đẹp
Há có biết rằng cái khí thu thật lạnh lẽo
Ngắm bóng Nga là việc rất bình thường
Năm nào cũng có thể đợi đến thu để cùng nhau ngắm được

Bản dịch của Phạm Văn Ánh

Bảo trăng thu rất đẹp
Đâu hay khí lạnh lùng
Trông trăng, việc dễ gặp
Thu đến lại ngắm cùng
Đông Khê thi tập
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Chí Đình Nguyễn Văn Lý (Nhiều người dịch), NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Lý » Phú Yên quan xá trung thu