19/08/2022 04:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Để Dương Châu đăng chu
抵揚州登舟

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/05/2012 17:46

 

Nguyên tác

春日維船旁竹門,
人家三五水雲村。
風微芳徑嬌鶯囀,
雲靜寒塘瘦柳存。
玉節後前來翼軫,
浮槎晨夕望離坤。
團圓勝會知何自,
桂院蘭庭有善宗。

Phiên âm

Xuân nhật duy thuyền bạng trúc môn,
Nhân gia tam ngũ thuỷ vân thôn.
Phong vi phương kính kiều oanh chuyển,
Vân tĩnh hàn đường sấu liễu tồn.
Ngọc tiết[1] hậu tiền lai Dực Chẩn[2],
Phù sà[3] thần tịch vọng ly khôn[4].
Đoàn viên thắng hội tri hà tự,
Quế viện lan đình hữu thiện tông.

Dịch nghĩa

Ngày xuân buộc thuyền kề bên cửa trúc
Dăm ba nhà người ta trong xóm nước mây
Gió nhẹ trên luống thơm, tiếng oanh líu lo
Mây sạch trên đê lạnh, liễu gầy đứng trơ
Phù tiết ngọc trước sau đến miền sao Dực sao Chẩn
Cái bè nổi sớm tối trông về phương ly phương khôn
Cuộc đoàn viên biết rằng bắt nguồn từ đâu
Viện quế sân lan có gốc rễ thiện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Thuyền xuân kề trúc buộc nơi đây
Dăm bảy nhà dân xóm nước mây
Gió nhẹ luống thơm oanh ngọt giọng
Mây quang đê lạnh, liễu khoe gầy
Trời chia Dực Chẩn, cờ luôn trỏ
Đất hướng khôn ly, thuyền muốn quay
Kìa hội đoàn viên từ đâu đến
Sân lan viện quế phúc duyên đầy
Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976
[2] Tên hai ngôi sao thuộc tinh phận phương Nam, thơ nhắc đến Dực Chẩn là nhắc nhớ đến quê hương đất nước của mình.
[4] Phương ly tức phương nam, phương khôn tức phương tây nam. Đứng trên mảnh đất Trung Quốc thì vị trí nước Nam ta ở phương nam và chếch về phía tây nam.
[1] Là ấn tín bằng ngọc, phù hiệu của sứ giả nhà vua.
[3] Bè nổi. Trương Khiên nhà Hán đi bè tìm nguồn của sông Hoàng Hà, đời sau dùng điển này nói việc đi sứ. Ở đây tác giả dùng trong cảnh đi thuyền gợi lên tình nhớ quê hương đất nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Để Dương Châu đăng chu