30/06/2022 04:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Anh thức dậy buổi sáng mờ sương”
“Встану я в утро туманное”

Tác giả: Aleksandr Blok - Александр Блок

Nước: Nga
Đăng bởi cacbacrabot vào 29/05/2007 05:37

 

Nguyên tác

Встану я в утро туманное,
Солнце ударит в лицо.
Ты ли, подруга желанная,
Всходишь ко мне на крыльцо?

Настежь ворота тяжелые!
Ветром пахнуло в окно!
Песни такие веселые
Не раздавались давно!

С ними и в утро туманное
Солнце и ветер в лицо!
С ними подруга желанная
Всходит ко мне на крыльцо!

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh thức dậy buổi sáng mờ sương
ánh mặt trời chiếu lên gương mặt
Có phải em, cô gái anh mong
Đến với anh ngồi lên thềm bậc?

Những cánh cổng nặng nề mở toang
Qua cửa sổ thoảng cơn gió nhẹ
Những bài hát ngọt ngào như thế
Lâu lắm rồi không thấy ngân vang!

Với bài hát buổi sáng mờ sương
Gió, mặt trời chiếu vào gương mặt!
Với bài hát, cô gái anh mong
Đến với anh ngồi lên thềm bậc!
3-10-1901

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Blok » “Anh thức dậy buổi sáng mờ sương”